Yetkinliklerimiz

En önemli yetkinliğimiz kurumsal çevikliğimizdir.

KURUMSAL ÇEVİKLİK;
ESH olarak, kendi alanımızdaki iç ve dış ortamdaki değişikliklere iş ortaklarımızın stratejik iş ihtiyaçları ile kendi vizyonumuza uygun ve hızlı bir şekilde yanıt vermemizi sağlayan niteliklere sahibiz. Kurumsal çevikliğimizi sürdürülebilir ve geliştirilebilir kılmak için uyarlanabilirlik, esneklik ve dengeli olma yetkinliklerimize odaklanarak faaliyetlerimizi sürdürürüz.

ESH olarak, değerlerimizin, davranışlarımızın ve yeteneklerimizin evrimini benimsemiş bir kurum olmanın bilinci ve farkındalığı çalışanlarımızın sunmakta olduğumuz hizmetlerin karmaşıklığı, belirsizliği ve değişimiyle uğraşırlarken evrilen durumlara daha iyi uyum sağlamalarını, yaratıcı ve esnek olmalarını sağlar.

Çözüme adanmışlık ve memnuniyet odaklılık ile sürdürülebilirlik ESH olarak bizim için nefes alıp verebilmek derecesinde hayati öneme sahiptir.

Kurumsal çevikliğimizi sürdürülebilir kılmak için yetkinliğimizi geliştirmeye odaklanıyoruz.

Yetkilendirme

ESH olarak, çalışanlarınıza operasyonel kontrolleri devretmek ve onları iyi bir iş yapabilmeleri için kendilerini sürekli eğitip geliştirebilecekleri bir ortam sağlarız. Liderlik ve yönetim olarak çevikliğin gelişebileceği ortamlar yaratmak için örnek ve önder oluruz.

Tanımlanmış Amacımız

Kurumsal çevikliği benimseyenler olarak, neyi başarmak istediğimize dair öngörüye sahibiz. Öngördüğümüz hikâyeyi farklı perspektiflerden çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımız ile paylaşarak güçlü bir amaç yaratmak için çabalıyoruz. Çevikliği kurumumuza benimsetirken, ekiplerimizin neyi beklemeleri gerektiğini biliyor olmaları ve kurum vizyonunu hayata geçirmeleri için gerekli olanı yapmaya istekli olmaları için onları cesaretlendiriyor ve destekliyoruz.

Dahil Etmek

Çalışanlarımızın, tanımlanmış olan kurumsal hedeflerin ve amaçların gerçekleştirilmesine katkı vermelerini sağlayabilmek ve geleceği anlamalarını kolaylaştırmak için etkileşime girmeleri, öncelik ve sorumluluk almaları için uygun ortam yaratarak destekliyoruz. Ekibimizin değişim sürecine sahip olmasını sağlayarak onlar karar verme özgürlüğü tanıyarak katılımları için teşvik ediyoruz.

Kaynak Ayırmak

Eylemlerimizin söylemlerimizden daha anlamlı olduğunun farkındalığı ile eylemlerimizin ve yaptığımız yatırımların hangi iş alanlarını daha kritik bulduğumuzu çalışanlarımızın görebilmelerini sağlamak için çabalıyoruz. Çevikliğimizi sürdürülebilir ve geliştirilebilir kılmak için kaynaklarımızı işlerimizin hangi bölümüne, nasıl tahsis ettiğimizi tüm çalışanlarımız ile iş ortaklarımız görebiliyorlar.

Ölçümlemek

Ekibimizin kaynak ayrılan alanlara öncelik vermesini desteklemek için yöneticilerin dikkatlerini de kaynak ayrılan alanlara vermelerini sağalamaya çalışıyoruz ve bunun için çalışanlarımızın ilerlemesini sürekli olarak ölçüyor ve izliyoruz.

Bu ölçümleri yaparken altta yazılı olan unsurları da aklımızın en önünde sürekli olarak tutuyoruz:

  • Yöneticilerimiz projelere ne sıklıkla dahil oluyorlar? (Haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık)
  • Başarıyı ölçümlemek için hangi yeni metrikler (nitel ve nicel) kullanılabilir?
  • Doğru hareket etme arzusu, ilerlemeyi ölçmeyi kolaylaştırır ve bu dönüşümün başarılı olması için açık bir arzuya sahip olmalarının önemli bir nedenidir.

Ödüllendirmek

Kuruluşumuzda ne tür davranışların desteklendiği ve ödüllendirildiği konusunda son derece net, açık ve şeffafız. Çalışanlarımızın ödüllendirme mekanizmasını iyi anlaması ve önceden tanımlanmış kriterlerle hareket alanlarının genişletilmesini oldukça önemsiyor ve değer veriyoruz.