Hakkımızda

Yönetimin Mesajı;

ESH’ye hoş geldiniz.

Kurumsal olarak amacımız; Koşulsuz iş ortağı memnuniyetine adanmışlığımız ile sunduğumuz ‘‘Hasta ve Klinik Odaklı Entegre Destek Hizmetleri’’, ‘‘Diagnostik Destek Hizmetleri’’ ve ‘‘Sözleşmeli Tanıtım ve Satış Hizmetlerimiz’’ ile iş ortaklarımızın stratejik iş hedeflerine ulaşabilmeleri için katma değerler üretebilmektir.

Siz değerli paydaşlarımızı, ESH olarak, 22. Yılımızı kutladığımız bu günlerde halen değerli iş ortaklarımız için adanmış ekiplerimiz ile sunmaya devam ettiğimiz ‘‘Hasta ve Klinik Odaklı Entegre Destek Hizmetleri’’, ‘‘Diagnostik Destek Hizmetleri’’ ve ‘‘Sözleşmeli Tanıtım ve Satış Hizmetlerimizi’’ tanımaya davet ediyoruz.

İş ortaklıklarımıza sağladığımız katma değerleri bu güne kadar daima iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına göre ve otoritelerin kurallarına göre adapte ettik.

22 yıllık dinamik, güçlü ve güncel deneyimlerimiz ile farklı, sağlıklı ve verimli iş modellerinin belirlenmesine ve gelişmesine önderlik ve liderlik ettik.

Bu Kapsamda;

  • Hasta Destek Programları Genelgesi üzerinde ortak akıl, uygulama birlikteliği ve hesap verebilirlik ile ‘‘Hasta Eğitim ve Destek Hizmetleri Standartlarımızı’’ oluşturduk.
  • Ek izlem gerektiren ilaçlar için istenilen Risk Yönetim Programlarının planlamalarına ve ilk uygulamalarına liderlik ederek ‘‘Risk Yönetim Hizmetleri Standartlarımızı’’ belirledik.
  • Sözleşmeli Tanıtım Hizmetlerinin siz değerli ruhsat sahiplerinin kontrolü ve otoritenin denetlemesi altında bizler tarafından uygulanabilmesi için ‘‘Tanıtım Yönetmeliğine’’ eklenmesini sağlayabildik.
  • TITCK’nın Reklam ve Satış Yönetmeliği kapsamında ‘‘Sözleşmeli Klinik Destek Programlarının’’ uygulanmasını sağlayabildik.
  • KVKK’ya uygun olarak kişisel sağlık verilerinin kayıt edilmesi, saklanması ve korunması için yayınlanan yönetmelik kapsamında zorunlu olan Hasta Bilgi Güvenliği SOP’lerine sahip olduğumuz için ‘‘ISO 27001 Hasta Bilgi Güvenliği Sertifikalı Sağlık Kuruluşu’’ olmayı başarabildik.
  • ‘‘Hasta ve Klinik Odaklı Entegre Destek Hizmetleri’’, ‘‘Diagnostik Destek Hizmetleri’’ ve ‘‘Sözleşmeli Tanıtım ve Satış Hizmetleri’’ alanlarında yerel faaliyetlerinin gelişiminde aktif rol alarak yeni süreçlerin yaratılmasında ve kurumsallaşmasında öncü rol üstlendik.

Stratejimizin temelinde, yıllar içinde gelişen çok güçlü kurumsal hizmetler yaklaşımımızın yattığına inanıyoruz. Bu kurumsal değerlerimiz arasında çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmak, faaliyetlerimizin çevreye olası negatif etkisini azaltmak için çaba harcamak, eğitsel ve bilimsel projelere görev ve sorumluluk alarak sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmak ilk sıralarda yer alır.

En büyük gurur kaynağımız ise, iş ortaklarımız ile kurduğumuz sürdürülebilir ve geliştirilebilir ilişkilerimiz olup bize karşı duydukları güven için onlara minnettarız.

En büyük arzumuz, iş ortaklarımızın stratejik iş ihtiyaçlarını ve hedefleri ile yakından ilgilenerek hiçbir çabadan kaçınmadan onlara daha da iyi çözümler sunarak sağlık hizmeti sunumu alanındaki faaliyetlerimizi geliştirmeyi sürdürmektir.

Şahin Nail
Genel Müdür
ESH