Değerlerimiz

ESH, hizmet sektöründe çevik, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunumunun lideri ve öncüsüdür. İş ahlakının ilkeleri, ESH’ın iş hayatının temelini oluşturur. Yönetim ve hizmet sunumu anlayışımız iş ortaklarımızın memnuniyetine adanmışlığımızdır. Kendimizi, kişisel yeteneklerimizi en üst seviyede ve sürdürülebilir şekilde geliştirmeye adarız. Değişime ve gelişime açık olarak hizmetlerimizi öngörülü olarak sunmaya odaklanırız.

Dürüstlük

 • Etik ve profesyonel standartlara uygun olarak hareket ederiz.
 • Toplumumuz, paydaşlarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve kendimiz için en doğru olanı yaparız.
 • Açık, samimi ve içtenlikle iletişim kurarız. Davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenir, yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Gizlilik prensiplerine titizlikle uyarız.

Saygı

 • Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, paydaşlarımızın ve içinde bulunduğumuz toplumun çıkarlarını gözetiriz.
 • Yasalara uyarız ve yasal haklara saygı gösteririz.
 • Önyargısız hareket eder; inanç, kültür ve diğer tüm farklılıklara saygı gösterir ve değer veririz.
 • Fikirlerimizi saygı çerçevesinde ifade ederiz.
 • Anlaşmazlıklarda çözüme odaklanır, uzlaşma sağlamak için çaba sarf ederiz.

Şeffaflık

 • Birbirimizle bilgiyi paylaşır, birlikte öğrenir, birlikte gelişiriz.
 • Sonuca ulaşmak için esnek ve duyarlı davranır, gerekli bilgi ve verileri iş arkadaşlarımızla rahatlıkla paylaşırız.
 • Paylaşımın gücüne inanır, iyi ve kötü günde birbirimize ortak oluruz.
 • Paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde neyi yapıp, neyi yapamayacağımızı açıkça paylaşırız.

Takımdaşlık

 • Takım çalışmasına değer veririz.
 • Sürdürülebilir başarının ancak ekip çalışması ile mümkün olacağını biliriz.
 • Ortak amaçlara ulaşmak için elbirliği ile çalışır, başarılarımızı birlikte kutlarız.
 • İş tanımı ile kendimizi sınırlamayıp, sonuç ve başarı için elimizden gelenin en iyisini yaparız.
 • Diğer çalışanlar ile birlikte çalışma konusunda bireysel öncelik alırız.

Alçak Gönüllülük

 • İnsana önem ve değer veren davranışlar sergileriz.
 • Hiçbir zaman kibirli davranmaz, tüm ilişkilerimizde kazan-kazan yaklaşımını benimseriz.
 • İş ortaklarımızın ön planda olmalarını ister, onların başarılarının bizim başarılarımız olduğunu biliriz.
 • Alçak gönüllü yaklaşımımız ile tüm paydaşlarımızın isteklerini dinler, onların başarısının bizim başarımız olduğunu biliriz.
 • Yaptığımız işte yarattığımız katma değerin bilinciyle hareket eder, bunu artırma isteğiyle çalışırız.

Adanmışlık

 • Ulaştığımız sonuçlar ve bu sonuçlara ulaşma tarzımızda adanmışlığımıza öncelik veririz.
 • Yaptığın işi en iyi şekilde ve bir defada yap prensibiyle hareket ederiz, yenilikleri kusursuz bir şekilde uygulamaya alırız.
 • İş yapma standartlarımızın çıtasını sürekli yükselterek süreçlerimizi iyileştiririz.
 • Tüm işlerimizi bir plan-program dahilinde yaparız.
 • En uygun sonuca ulaşmak için proaktif olarak gerektiğinde öncelik alırız.
 • Küresel görüşe sahip olup, sektörlerimizdeki gelişmeleri yakından takip ederiz.
 • Hatasızlığa önem veririz. Yapılanları konuşuruz, hatalardan öğreniriz, hataları tekrarlamamaya çalışırız.